24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Tham mưu các chính sách hỗ trợ phù hợp để giúp người dân khôi phục sản xuất

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)