24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Triển khai thực hiện Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23-01-2018 của Chính phủ (26/03/2018)

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. (26/03/2018)

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin (26/01/2018)