24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Nhiều bất cập trong việc giao quyền sở hữu, sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)