24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Dịch tả lợn châu Phi: Không đợi đến khi có dịch mới phòng, chống

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)
sisapsan si sap san bo si dam vay bo si chuyen si dam vay chuyên s? d?m váy sisapsan si sap san bo si dam vay bo si chuyen si dam vay chuyên s? d?m váy