24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Năm 2018: Giảm 1,7% biên chế công chức; 2,5% biên chế sự nghiệp

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)