24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Ngăn chặn, tiến tới kiểm soát, loại bỏ bệnh dịch tả lợn Châu phi

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)
sisapsan si sap san bo si dam vay bo si chuyen si dam vay chuyên s? d?m váy sisapsan si sap san bo si dam vay bo si chuyen si dam vay chuyên s? d?m váy