24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Phân cấp rõ thẩm quyền, trách nhiệm quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)