24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Tổ chức bộ máy đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt theo hướng tinh gọn

Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)