Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)          Khánh Hòa là xứ Trầm Hương - Non cao biển rộng, người thương đi về

24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TỔNG TRUY CẬP: 35,350,272

TRUY CẬP THÁNG: 206,712

ĐANG ONLINE: 630

baiviet2 (14/06/2016)

Huyện, thị xã, thành phố (02/12/2009)