Khánh Hòa là xứ Trầm Hương - Non cao biển rộng, người thương đi về

24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TỔNG TRUY CẬP: 40,837,720

TRUY CẬP THÁNG: 435,452

ĐANG ONLINE: 1,467

baiviet2 (14/06/2016)

Huyện, thị xã, thành phố (02/12/2009)