-Chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2019 diễn ra từ ngày 11/5/2019 đến ngày 14/5/2019        -Khánh Hòa là xứ Trầm Hương - Non cao biển rộng, người thương đi về

24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TỔNG TRUY CẬP: 41,933,823

TRUY CẬP THÁNG: 329,135

ĐANG ONLINE: 796

baiviet2 (14/06/2016)

Huyện, thị xã, thành phố (02/12/2009)