24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Hỗ trợ kinh phí cho hộ du canh, du cư thực hiện định cư

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)