Thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Back To Top