24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TỔNG TRUY CẬP: 38,008,635

TRUY CẬP THÁNG: 309,749

ĐANG ONLINE: 1,763

9 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 – 2019

9 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 – 2019 (04/09/2018)

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Khánh Hòa.

Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia 2018

Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia 2018 (11/03/2018)

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25-1-2017.

Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa (19/09/2016)

Tuyên truyền Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 (06/09/2016)

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hoà. (30/07/2015)

Chỉ thị về việc tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tỉnh Khánh Hòa năm 2015 (30/07/2015)