24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Bộ Giao thông vận tải xử lý 17 trạm BOT đặt 'nhầm chỗ' như thế nào?

Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)
sisapsan si sap san bo si dam vay bo si chuyen si dam vay chuyên s? d?m váy sisapsan si sap san bo si dam vay bo si chuyen si dam vay chuyên s? d?m váy