Khánh Hòa là xứ Trầm Hương - Non cao biển rộng, người thương đi về


24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TỔNG TRUY CẬP: 44,208,917

TRUY CẬP THÁNG: 440,715

ĐANG ONLINE: 1,234

Tuyên truyền và tư vấn kiến thức tiêu dùng cho 4.4000 lượt người

Đây là một trong những kết quả được đánh giá sau 4 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nha Trang: 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

Nửa thế kỷ thấm thoát trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta bản Di chúc thiêng liêng. Ðó là những lời căn dặn cuối cùng của Bác, là những tình cảm và niềm tin của Bác đối với chúng ta hôm nay và các thế hệ mai sau. Cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Đảng bộ và nhân dân TP. Nha Trang đã nghiêm túc triển khai thực hiện Di chúc của Người.
Slider Khanhhoa Portal