Thông tin văn bản
Số ký hiệu 8083/UBND-KGVX .pdf
Trích yếu Xóa nghèo cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực Lao động - Thương binh - Xã hội - Tiền lương
Loại văn bản Công văn
Ngày xuất bản 13/08/2019