Thông tin văn bản
Số ký hiệu 06/CĐ-CTUBND
Trích yếu Công điện về việc tăng cường triển khai các công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới
Lĩnh vực Y tế
Loại văn bản Công điện
Chuyên mục root
Ngày xuất bản 09/08/2020
Loại tài liệu .pdf