Thông tin văn bản
Số ký hiệu 349/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế Biển tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ
Loại văn bản Quyết định
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 10/02/2022
Loại tài liệu .pdf