Thông tin văn bản
Số ký hiệu 12040/UBND-KT
Trích yếu Triển khai Thông tư số 15/2022/TT-BTNMT ngày 27/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Loại văn bản Thông tư
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 05/12/2022
Loại tài liệu .pdf