Thông tin văn bản
Số ký hiệu 2391/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định phê duyệt Đề cương Đề án "Xây dựng và Quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa gắn với hoạt động xúc tiến, thu hút tăng trưởng thị trường khách du lịch quốc tế trọng điểm"
Lĩnh vực Du lịch
Loại văn bản Quyết định
Chuyên mục root
Ngày xuất bản 09/09/2020
Loại tài liệu .pdf