Thông tin văn bản
Số ký hiệu 2946/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Loại văn bản Quyết định
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 29/10/2020
Loại tài liệu .pdf