Thông tin văn bản
Số ký hiệu 3003/TB-UBND
Trích yếu Thông báo công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Loại văn bản Thông báo
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 16/09/2022
Loại tài liệu .pdf