Thông tin văn bản
Số ký hiệu 2541/QĐ-UBND .pdf
Trích yếu Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Loại văn bản Quyết định
Ngày xuất bản 06/08/2019