Thông tin văn bản
Số ký hiệu 964/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Loại văn bản Quyết định
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 10/04/2024
Loại tài liệu .pdf