Thông tin văn bản
Số ký hiệu 12092/UBND-KT
Trích yếu Triển khai Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư
Loại văn bản Quyết định
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 06/12/2022
Loại tài liệu .pdf