Thông tin văn bản
Số ký hiệu  830/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Loại văn bản Quyết định
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 28/03/2024
Loại tài liệu .pdf