Thông tin văn bản
Số ký hiệu 5365/UBND-KT
Trích yếu Đẩy mạnh triển khai công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát năm 2022
Lĩnh vực Tài chính
Loại văn bản Công văn
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 14/06/2022
Loại tài liệu .pdf