Thông tin văn bản
Số ký hiệu 609/QĐ-UBND .pdf
Trích yếu Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Loại văn bản Quyết định
Ngày xuất bản 24/03/2020