Thông tin văn bản
Số ký hiệu 1894/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch Khánh Hòa đến năm 2025
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Loại văn bản Quyết định
Chuyên mục root
Ngày xuất bản 28/07/2020
Loại tài liệu .pdf