Thông tin văn bản
Số ký hiệu 20/TB-UBND
Trích yếu Thông báo về phân công công tác của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Loại văn bản Thông báo
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 10/01/2023
Loại tài liệu .pdf