Thông tin văn bản
Số ký hiệu 817/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội/Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập/Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Loại văn bản Quyết định
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 05/04/2021
Loại tài liệu .pdf