Thông tin văn bản
Số ký hiệu 12165/UBND-NC
Trích yếu Thực hiện Thông tư số 82/2022/TT-BQP ngày 21/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Lĩnh vực Quốc phòng
Loại văn bản Thông tư
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 07/12/2022
Loại tài liệu .pdf