Thông tin văn bản
Số ký hiệu 12318/UBND-KGVX
Trích yếu Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao
Loại văn bản Quyết định
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 20/11/2020
Loại tài liệu .pdf