Thông tin văn bản
Số ký hiệu 3262/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 73- CTr/TU ngày 26/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Lĩnh vực Ban Chỉ đạo-Ban Vận động
Loại văn bản Kế hoạch
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 28/03/2024
Loại tài liệu .pdf