Thông tin văn bản
Số ký hiệu 3334/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định phê duyệt Danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực Công Thương
Loại văn bản Quyết định
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 05/12/2022
Loại tài liệu .pdf