Thông tin văn bản
Số ký hiệu 934/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Loại văn bản Quyết định
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 14/04/2021
Loại tài liệu .pdf