Thông tin văn bản
Số ký hiệu 941/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Nuôi con nuôi được thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Loại văn bản Quyết định
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 14/04/2021
Loại tài liệu .pdf