Thông tin văn bản
Số ký hiệu 2799/QĐ-UBND .pdf
Trích yếu Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày xuất bản 22/09/2017