Thông tin văn bản
Số ký hiệu 4819/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định phê duyệt Đề án Quản lý, sử dụng và phát triển nhân lực Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ
Loại văn bản Quyết định
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 23/12/2021
Loại tài liệu .pdf