Thông tin văn bản
Số ký hiệu 4856/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua Cuộc vận động người thân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia và duy trì tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
Lĩnh vực Lao động - Thương binh - Xã hội - Tiền lương
Loại văn bản Kế hoạch
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 09/05/2024
Loại tài liệu .pdf