Thông tin văn bản
Số ký hiệu 4918/UBND-KT
Trích yếu Chủ động triển khai công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực Phòng, chống thiên tai
Loại văn bản Công văn
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 13/05/2024
Loại tài liệu .pdf