Thông tin văn bản
Số ký hiệu 8712/UBND-KGVX
Trích yếu Triển khai Thông tư số 13 ngày 26/7/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Loại văn bản Thông tư
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 16/09/2022
Loại tài liệu .pdf