Thông tin văn bản
Số ký hiệu 903/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực Nội vụ
Loại văn bản Quyết định
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 12/04/2021
Loại tài liệu .pdf