Thông tin văn bản
Số ký hiệu 227/BC-UBND
Trích yếu Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022
Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội
Loại văn bản Báo cáo
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 16/09/2022
Loại tài liệu .pdf