Thông tin văn bản
Số ký hiệu 11358/UBND-KT
Trích yếu Triển khai thực hiện Chỉ thị số 7473/CT-BNN-TY ngày 08/11/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực Nông nghiệp - Nông thôn
Loại văn bản Chỉ thị
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 18/11/2022
Loại tài liệu .pdf