Thông tin văn bản
Số ký hiệu 971/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định ban hành Bộ chỉ tiêu phục vụ chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Loại văn bản Quyết định
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 12/04/2024
Loại tài liệu .pdf