Thông tin văn bản
Số ký hiệu 6225/UBND-KGVX .pdf
Trích yếu Triển khai Thông báo số 208/TB-VPCP ngày 19/6/2020 của Văn phòng Chính phủ
Lĩnh vực Y tế
Loại văn bản Thông báo
Ngày xuất bản 24/06/2020