Thông tin văn bản
Số ký hiệu 3324/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực Nông nghiệp - Nông thôn
Loại văn bản Quyết định
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 02/12/2022
Loại tài liệu .pdf