Thông tin văn bản
Số ký hiệu 3190/UBND-KT
Trích yếu Triển khai thực hiện Công điện số 24/CĐ-TTg ngày 22/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ.
Lĩnh vực Ban Quản lý - Dự án
Loại văn bản Công văn
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 28/03/2024
Loại tài liệu .pdf