Thông tin văn bản
Số ký hiệu 4874/UBND-TH
Trích yếu Triển khai Thông tư Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc lĩnh vực tài chính tại chính quyền địa phương
Lĩnh vực Tài chính
Loại văn bản Thông tư
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 10/05/2024
Loại tài liệu .pdf