Thông tin văn bản
Số ký hiệu 3929/KH-UBND .pdf
Trích yếu Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020
Lĩnh vực Lao động - Thương binh - Xã hội - Tiền lương
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày xuất bản 22/04/2020